Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 91
Năm 2021 : 1.973
 • Nguyễn Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0395266224
  • Email:
   anhnguyenmangnon@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972736464
  • Email:
   thunguyenbaonhu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Được tuyển dụng vào ngành giáo dục năm 1993 tại trường mẫu giáo Hoa Phong Lan-Hiệp Đức, năm 2000 được điều động đến công tác tại trường MG Hoa Hồng- Quế Bình-Hiệp Đức, năm 2021 đến nay công tác tại trường mẫu giáo Họa My-Hiệp Đức

 • Nguyễn Đ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nd.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.8268111
  • Email:
   lb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Chu Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.82000
  • Email:
   cthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook